INTAKEPROCEDURE

1. De ontwerper upload vóór 14 januari de gevraagde gegevens op de website. Als het profiel volledig is ingevuld krijgt de intakecommissie van designforum hierover bericht. Eerder wordt het profiel niet beoordeeld.
2. De leden van de intakecommissie beoordelen het profiel, schatten de geschiktheid van de ontwerper in en formuleren vragen voor het intakegesprek.
3. De ontwerper wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om nader kennis te maken, de ontwikkelvraag van de ontwerper aan te scherpen, het traject uit te lijnen en het bij behorende commitment te bespreken.
4. De ontwerper bevestigt per mail -binnen vier dagen na het intakegesprek- de wens tot deelname of meldt dat hij of zij van deelname afziet.
5. De ontwerper ontvangt binnen 7 dagen per mail de beslissing van designforum over zijn of haar toelating* of afwijzing**.

* Bij toelating: voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ondertekenen designforum en de ontwerper de deelnemers overeenkomst.

** Bij afwijzing: de ontwerper kan binnen 2 weken na ontvangst van de beslissing schriftelijk bezwaar maken. Dit wordt in de eerstvolgende adviesgroep vergadering beoordeeld.

REGISTREREN ALS ONTWERPER

Terug naar inloggen.
Registreren als netwerkpartner.