Heeft expertise op het gebied van:
UI/UX
Communicatie

Zoekt expertise op het gebied van:
Business Model
Marketing
Positionering
Communicatie

Terug naar vorige pagina

Sabrin Ghazal

Ik ben Sabrin Ghazal, afgestudeerd aan de TU Delft met een master in Design for Interaction. Ik vind het super interessant om mensen en hun context te onderzoeken, om te begrijpen wat mensen drijft; wat hun behoeftes zijn en waarom ze de dingen doen die ze doen. Ik ben goed in het achterhalen van deze behoeftes door middel van kwalitatief onderzoek, in het inzichtelijk maken ervan en in het doorvertalen naar oplossingen in de vorm van bijvoorbeeld toolkits en diensten.

sabringhazal@hotmail.nl
-

Een inclusieve samenleving

Door Sabrin Ghazal
Industrieel Ontwerpen
Categorie├źn: Gezondheid | Smart City & Living

Vluchtelingen hebben moeite met integreren in Nederland. Uit onderzoek van de rekenkamer (Antenbrink,P. et al. (2017). Inburgering. ) blijkt dat de helft van de inburgeraars het inburgeringsexamen niet haalt binnen de gestelde 3 jaar. Er is sprake van angst vanuit de bevolking voor buitenstaanders en kan leiden tot discriminatie en racisme. Het is de taak van de overheid om te zorgen voor het welzijn van haar inwoners.


Posts