News: Dutch Design Week 2019

Aan ontwerp professionals is gevraagd om een intensieve outside-in benadering toe te passen op basis van hun concept. Zij gaan op zoeknaar antwoorden op vragen als: Voor wie is mijn concept relevant en welke beslissingnemers zijn hierbij betrokken?


Hoe denken deze beslissingnemers, wat is hun visie en wat zijn hun grootste zorgen? Welke risico’s, obstakels of probleemstellingen hebben zij precies geformuleerd? Hoe werken deze beslissingnemers samen, wie hebben zij om zich heen, hoe zijn deze partnerships ingericht? Wat vinden de beslissingnemers het meest urgent, wat hebben zij al gedaan, wat komt er niet van de grond, wat hebben zij nodig en welk budget hebben zij hiervoor? Doordat ontwerpers zich steeds meer verdiepen in de specifieke uitdaging, leren zij hoe daar in de praktijk creatieve oplossingen voor worden gezocht en worden zij stapsgewijs meer onderdeel van deze praktijk.