Doorgaan naar content

Wij ontwikkelen mensen en hun ideeën, zo ontspringen nieuwe leiders en nieuwe ventures.

Onze aanpak rust op drie pijlers

Ontwerpend onderzoek


Ontwerpend onderzoek

Designforum richt zich op de ontwikkeling van creativiteit en innovatiecapaciteit, voor de markt en maatschappij. In ontwerpend onderzoek definiëren we de opgave, verdiepen we ons in de belanghebbenden en verkennen we mogelijke toekomsten. Het is een instrument om meerduidige opgaven, dwars door hiërarchie en sectoren heen, te onderzoeken en de aanzet tot vernieuwing, verbetering en marktgerichte kansen te vinden.

Ondernemend denken


Ondernemend denken

Om de implementatie van vernieuwing te verzekeren, motivatieverlies en verspilling tegen te gaan, is ondernemend denken nodig. Ondernemende denkers kunnen invloed en draagvlak creëren, waardoor anderen in beweging komen. Zij brengen behoeftes in kaart en zijn vindingrijk op zoek naar mogelijkheden. Daarbij hebben zij oog voor het vermijden van onnodige complexiteit om zo de kans op economische haalbaarheid te verhogen.

Creërend leiderschap


Creërend Leiderschap

Ontwerpers en andere creatieve professionals zijn nodig om complexe transities aan te pakken, want zij hebben de denk- en maakkracht om dit te doen. Maar deze rol brengt ook prestatiedruk met zich mee en creatieven hebben vaak zelf al zeer hoge normen voor de kwaliteit van hun werk. Daarbij komt dat het verloop van het creatieve proces grillig kan zijn en ongewis. Deze stressfactoren kunnen de creativiteit en productiviteit belemmeren. In een internationaal samenwerkingsverband zoeken wij naar procesverbeteringen om de creatieve sector sterk te houden.

Diensten

Challenges

Wij organiseren innovatie challenges voor de overheid en het bedrijfsleven, voor maatschappelijke vraagstukken of om de lean startup funnel te vullen en interne startups te boosten. Wij zoeken bij elke challenge een design team op maat. Zij passen Design Thinking toe om tot oplossingsrichtingen te komen.

Training

Designforum is programma manager van Design to Market, hét programma voor jonge design ondernemers om zich te professionaliseren.

Voor overheid en bedrijfsleven organiseren wij team trainingen om bottom up innovatie te stimuleren.

Daarnaast organiseren wij training in Design Thinking Facilitation en bieden wij training aan mentoren die met meer succes jonge start ups willen begeleiden.

Workshops

Onze workshops hebben als doel om in teamverband denkbeelden af te stemmen, gezamenlijke prioriteiten te bepalen, een probleem te verkennen, een besluitvormingsproces te ontleden, of een organisatievraagstuk te analyseren. Kort gezegd, in deze workshops kunnen we verschillende perspectieven integraal onderzoeken en een gedeelde visie een stap dichterbij te brengen.

Coaching

Haar uitgebreide ervaring als ontwerper en ondernemer zet Jos Hardeman in voor het coachen van jonge professionals in de creatieve sector. Zij combineert coaching en advies in de zoektocht naar een heldere visie, een herkenbare profilering en een ondernemende strategie. Een proces van keuzes maken is nodig om de denk- en maakkracht meer tot wasdom te brengen.

 

Cases

contact

Designforum gebruikt de kracht van design om innovatie aan te jagen. Bel Jos Hardeman op 06 41051186 of mail ons via mail@designforum.nl om hierover door te praten. Wij zijn gevestigd in het klokgebouw te Eindhoven, het hart van een innovatieregio met veel aandacht voor de creatieve industrie. Hier worden oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.